Групи за поддршка

Луѓето стануваат попозитивни во однос на справување со дијабетот

Бесплатни сесии за дијабет и инсулинска терапија (правилен начин на употреба,апликација),правилна употреба на глукометрите,кога и како треба да се контролира вашиот шеќер во крв и толкување на вредности.

Истражувања за дијабетесот